Slapukų (cookies) naudojimas

UAB Amanda tinklalapyje yra naudojami slapukai (cookies). Jų paskirtis yra statistinių duomenų apie svetainės lankomumą rinkimas, statistiniai tyrimai. Taip pat slapukai užtikrina sklandų naudojimąsi tinklalapiu bei leidžia Jums pateikti tinkamesnę informaciją. Slapukai neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. Bet kada galite ištrinti slapukus iš kompiuterio arba blokuoti juos savo naudojamoje naršyklėje. UAB Amanda pasilieka teisę teikti anonimišką slapukų surinktą informaciją trečiosioms šalims.  

Asmeninės informacijos naudojimas

UAB Amanda saugo Jūsų asmeninę informaciją ir ją naudoja teikiant Jums reikalingas paslaugas laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų. UAB Amanda gali rinkti ir panaudoti Jūsų asmens duomenis, pateiktus tinklalapyje esančiose formose. Trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų neatskleidžiame be Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus numatytus Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai mes privalome tai padaryti. UAB Amanda neatsako už Jūsų asmens duomenų tvarkymą tretiesiems asmenims priklausančiose tinklalapiuose taip pat ir tais atvejais, kai į juos patenkate per mūsų tinklalapyje esančias nuorodas. Jūs turite teisę sužinoti, kaip panaudojama jūsų asmeninė informacija. Jūs turi teisę bet kuriuo metu reikalauti, kad UAB Amanda ištaisytų ar sunaikintų jūsų pateiktus asmens duomenis.